Millimeters to meters (mm to m)

length conversions » millimeter conversions » mm to m
Type in the number of millimeters to convert to meters
Advertisment

Millimeters to meters conversion factor

1 millimeter is equal to 0.001 meters

(1 mm = 0.001 m)


Millimeters to meters

Meters to millimeters

Millimeter to meters conversion formula

length(m) = length (mm) × 0.001

Example:

How many meters are in 65 millimeters?

length(m) = 65 ( mm ) × 0.001 ( m / mm )

length(m) = 0.065 m

or

65 mm = 0.065 m

Millimeters to meters conversion table

millimeter (mm)meter (m)
150.015
250.025
350.035
450.045
550.055
650.065
750.075
850.085
950.095
1050.105
1150.115
1250.125
1350.135
1450.145
1550.155
millimeter (mm)meter (m)
3000.3
4000.4
5000.5
6000.6
7000.7
8000.8
9000.9
10001
11001.1
12001.2
13001.3
14001.4
15001.5
16001.6
17001.7