Grams to nanograms (g to ng)

mass conversions » gram conversions » g to ng
Mass Conversions: convert grams to nanograms
Type in the number of grams to convert to nanograms

Grams to nanograms conversion factor

1 gram is equal to 1000000000 nanograms

(1 g = 1000000000 ng)


Grams to nanograms

Nanograms to grams

Gram to nanograms conversion formula

mass(ng) = mass (g) × 1000000000

Example:

How many nanograms are in 298 grams?

mass(ng) = 298 ( g ) × 1000000000 ( ng / g )

mass(ng) = 298000000000 ng

or

298 g = 298000000000 ng

Grams to nanograms conversion table

gram (g)nanogram (ng)
2020000000000
3030000000000
4040000000000
5050000000000
6060000000000
7070000000000
8080000000000
9090000000000
gram (g)nanogram (ng)
450450000000000
700700000000000
950950000000000
12001200000000000
14501450000000000
17001700000000000
19501950000000000
22002200000000000