Grams to nanograms (g to ng)

mass conversions » gram conversions » g to ng
Type in the number of grams to convert to nanograms
Advertisment

Grams to nanograms conversion factor

1 gram is equal to 1000000000 nanograms

(1 g = 1000000000 ng)


Grams to nanograms

Nanograms to grams

Gram to nanograms conversion formula

mass(ng) = mass (g) × 1000000000

Example:

How many nanograms are in 442 grams?

mass(ng) = 442 ( g ) × 1000000000 ( ng / g )

mass(ng) = 442000000000 ng

or

442 g = 442000000000 ng

Grams to nanograms conversion table

gram (g)nanogram (ng)
44000000000
66000000000
88000000000
1010000000000
1212000000000
1414000000000
1616000000000
1818000000000
2020000000000
2222000000000
gram (g)nanogram (ng)
250250000000000
450450000000000
650650000000000
850850000000000
10501050000000000
12501250000000000
14501450000000000
16501650000000000
18501850000000000
20502050000000000