Celsius heat units (IT) to Newton metres (CHU to Nm)

Convert Celsius heat units (IT) to Newton metres

Celsius heat units (IT) to Newton metres conversion factor

1 Celsius heat unit (IT) is equal to 1899.100534716 Newton metres

Celsius heat units (IT) to Newton metres conversion table

Celsius heat units (IT) (CHU)Newton metres (Nm)
1222789.206416592
2241780.211763752
3260771.217110912
4279762.222458072
5298753.227805232
62117744.23315239
72136735.23849955
82155726.24384671
92174717.24919387
102193708.25454103

To create a customized Celsius heat units (IT) to Newton metres conversion table, click on the "Create a customized energy conversion table" button.

Related energy conversions

  1. Celsius heat unit (IT) to gigawatt hour
  2. Celsius heat unit (IT) to mega-electron volt
  3. Celsius heat unit (IT) to watt hour
  4. Celsius heat unit (IT) to liter-atmosphere
  5. Newton metres to Celsius heat units (IT)
  6. Newton metre to gigawatt hour
  7. Newton metre to foot-poundal

Back to Celsius heat units (IT) to Newton metres conversion

TableFactorConverterTop