Newton metres to British thermal units (59 °F)

Convert Newton metres to British thermal units (59 °F)

Newton metres to British thermal units (59 °F) conversion factor

1 Newton metre is equal to 0.00094804342797335 British thermal units (59 °F)

Newton metres to British thermal units (59 °F) conversion table

Newton metres (Nm)British thermal units (59 °F)
150.0142206514196
250.023701085699334
350.033181519979067
450.042661954258801
550.052142388538534
650.061622822818268
750.071103257098001
850.080583691377735

To create a customized Newton metres to British thermal units (59 °F) conversion table, click on the "Create a customized energy conversion table" button.

Related energy conversions

  1. Newton metre to kilo-electron volt
  2. Newton metre to calorie (IT)
  3. British thermal units (59 °F) to Newton metres
  4. British thermal unit (59 F) to microjoule
  5. British thermal unit (59 F) to standard cubic centimeter
  6. British thermal unit (59 F) to giga-electron volt

Back to Newton metres to British thermal units (59 °F) conversion

TableFactorConverterTop