Joules to megajoules (J to MJ)

energy conversions » joule conversions » J to MJ
Type in the number of joules to convert to megajoules
Advertisment

Joules to megajoules conversion factor

1 joule is equal to 1.0E-6 megajoules

(1 J = 1.0E-6 MJ)


Joules to megajoules

Megajoules to joules

Joule to megajoules conversion formula

energy(MJ) = energy (J) × 1.0E-6

Example:

How many megajoules are in 574 joules?

energy(MJ) = 574 ( J ) × 1.0E-6 ( MJ / J )

energy(MJ) = 0.000574 MJ

or

574 J = 0.000574 MJ

Joules to megajoules conversion table

joule (J)megajoule (MJ)
121.2E-5
222.2E-5
323.2E-5
424.2E-5
525.2E-5
626.2E-5
727.2E-5
828.2E-5
929.2E-5
1020.000102
joule (J)megajoule (MJ)
1500.00015
2500.00025
3500.00035
4500.00045
5500.00055
6500.00065
7500.00075
8500.00085
9500.00095
10500.00105