Kilojoules to nanojoules (kJ to nJ)

energy conversions » kilojoule conversions » kJ to nJ
Type in the number of kilojoules to convert to nanojoules
Advertisment

Kilojoules to nanojoules conversion factor

1 kilojoule is equal to 1000000000000 nanojoules

(1 kJ = 1000000000000 nJ)


Kilojoules to nanojoules

Nanojoules to kilojoules

Kilojoule to nanojoules conversion formula

energy(nJ) = energy (kJ) × 1000000000000

Example:

How many nanojoules are in 404 kilojoules?

energy(nJ) = 404 ( kJ ) × 1000000000000 ( nJ / kJ )

energy(nJ) = 4.04E+14 nJ

or

404 kJ = 4.04E+14 nJ

Kilojoules to nanojoules conversion table

kilojoule (kJ)nanojoule (nJ)
77000000000000
99000000000000
1111000000000000
1313000000000000
1515000000000000
1717000000000000
1919000000000000
2121000000000000
kilojoule (kJ)nanojoule (nJ)
3503.5E+14
5005.0E+14
6506.5E+14
8008.0E+14
9509.5E+14
11001.1E+15
12501.25E+15
14001.4E+15