Kilojoules to terajoules (kJ to TJ)

energy conversions » kilojoule conversions » kJ to TJ
Type in the number of kilojoules to convert to terajoules
Advertisment

Kilojoules to terajoules conversion factor

1 kilojoule is equal to 1.0E-9 terajoules

(1 kJ = 1.0E-9 TJ)


Kilojoules to terajoules

Terajoules to kilojoules

Kilojoule to terajoules conversion formula

energy(TJ) = energy (kJ) × 1.0E-9

Example:

How many terajoules are in 593 kilojoules?

energy(TJ) = 593 ( kJ ) × 1.0E-9 ( TJ / kJ )

energy(TJ) = 5.93E-7 TJ

or

593 kJ = 5.93E-7 TJ

Kilojoules to terajoules conversion table

kilojoule (kJ)terajoule (TJ)
77.0E-9
121.2E-8
171.7E-8
222.2E-8
272.7E-8
323.2E-8
373.7E-8
424.2E-8
474.7E-8
525.2E-8
575.7E-8
626.2E-8
676.7E-8
727.2E-8
777.7E-8
kilojoule (kJ)terajoule (TJ)
3503.5E-7
5005.0E-7
6506.5E-7
8008.0E-7
9509.5E-7
11001.1E-6
12501.25E-6
14001.4E-6
15501.55E-6
17001.7E-6
18501.85E-6
20002.0E-6
21502.15E-6
23002.3E-6
24502.45E-6