Megawatts to kilowatts (MW to kW)

power conversions » megawatt conversions » MW to kW
Type in the number of megawatts to convert to kilowatts
Advertisment

Megawatts to kilowatts conversion factor

1 megawatt is equal to 1000 kilowatts

(1 MW = 1000 kW)


Megawatts to kilowatts

Kilowatts to megawatts

Megawatt to kilowatts conversion formula

power(kW) = power (MW) × 1000

Example:

How many kilowatts are in 463 megawatts?

power(kW) = 463 ( MW ) × 1000 ( kW / MW )

power(kW) = 463000 kW

or

463 MW = 463000 kW

Megawatts to kilowatts conversion table

megawatt (MW)kilowatt (kW)
2020000
3030000
4040000
5050000
6060000
7070000
8080000
9090000
100100000
110110000
120120000
130130000
140140000
150150000
160160000
megawatt (MW)kilowatt (kW)
450450000
700700000
950950000
12001200000
14501450000
17001700000
19501950000
22002200000
24502450000
27002700000
29502950000
32003200000
34503450000
37003700000
39503950000