Kilocalories to British thermal units (59 °F)

Convert kilocalories to British thermal units (59 °F)

Kilocalories to British thermal units (59 °F) conversion factor

1 kilocalorie is equal to 3.9666137026405 British thermal units (59 °F)

Kilocalories to British thermal units (59 °F) conversion table

kilocalories (kcal)British thermal units (59 °F)
727.766295918483
935.699523323764
1143.632750729045
1351.565978134326
1559.499205539607
1767.432432944888
1975.365660350169
2183.29888775545
2391.232115160731
2599.165342566012
27107.09856997129
29115.03179737657
31122.96502478186
33130.89825218714
35138.83147959242
37146.7647069977
39154.69793440298
41162.63116180826
43170.56438921354
45178.49761661882

To create a customized kilocalories to British thermal units (59 °F) conversion table, click on the "Create a customized energy conversion table" button.

Related energy conversions

  1. Kilocalorie to inch-pound force
  2. Kilocalorie to tera-electron volt
  3. British thermal units (59 °F) to kilocalories
  4. British thermal unit (59 F) to standard cubic yard
  5. British thermal unit (59 F) to horsepower-hour

Back to kilocalories to British thermal units (59 °F) conversion

TableFactorConverterTop