Teaspoons (FDA) to tablespoons (Australia) (tsp to tbsp)

Convert teaspoons (FDA) to tablespoons (Australia)

Teaspoons (FDA) to tablespoons (Australia) conversion factor

1 teaspoon (FDA) is equal to 0.25 tablespoons (Australia)

Teaspoons (FDA) to tablespoons (Australia) conversion table

teaspoons (FDA) (tsp)tablespoons (Australia) (tbsp)
225.5
246
266.5
287
307.5
328
348.5
369
389.5
4010
4210.5
4411
4611.5
4812
5012.5
5213
5413.5
5614
5814.5
6015

To create a customized teaspoons (FDA) to tablespoons (Australia) conversion table, click on the "Create a customized volume conversion table" button.

Related volume conversions

  1. Teaspoon (FDA) to cup (Canada)
  2. Teaspoon (FDA) to teaspoon (Canada)
  3. Tablespoons (Australia) to teaspoons (FDA)
  4. Tablespoon (Australia) to cubic millimeter
  5. Tablespoon (Australia) to decaliter

Back to teaspoons (FDA) to tablespoons (Australia) conversion

TableFactorConverterTop