Gigawatts to kilowatts (GW to kW)

power conversions » gigawatt conversions » GW to kW
Type in the number of gigawatts to convert to kilowatts
Advertisment

Gigawatts to kilowatts conversion factor

1 gigawatt is equal to 1000000 kilowatts

(1 GW = 1000000 kW)


Gigawatts to kilowatts

Kilowatts to gigawatts

Gigawatt to kilowatts conversion formula

power(kW) = power (GW) × 1000000

Example:

How many kilowatts are in 29 gigawatts?

power(kW) = 29 ( GW ) × 1000000 ( kW / GW )

power(kW) = 29000000 kW

or

29 GW = 29000000 kW

Gigawatts to kilowatts conversion table

gigawatt (GW)kilowatt (kW)
1010000000
1515000000
2020000000
2525000000
3030000000
3535000000
4040000000
4545000000
5050000000
5555000000
gigawatt (GW)kilowatt (kW)
350350000000
500500000000
650650000000
800800000000
950950000000
11001100000000
12501250000000
14001400000000
15501550000000
17001700000000